UNIVERSITATO  EKSTREMA
rektorejo | dekanejo | akceptejo | vestejo


Kial ekstrema?
Tio povas malkvietigi. Iu ekpensos, ke temas pri instruado de ekstremismo. Se iu tiele ekpensos, tiam la ulo pripensu sian ekpensaĵon vere profunde, ekstreme profunde. Ja tio ne estas Universitato Ekstremisma. Ekstremisma jen io alia ol ekstrema. La ĉi tiea universitato estas ekstrema, ĉar temas pri la scio ekstrema. Ekstreme profunda kaj vastega. Temas ankaŭ pri ekstremoj de sciado.
Kompreneble, se ĝi estus ordinara Universitato Ekonomia (aŭ Universitato de Ekonomio) oni nun ne havus tiujn problemojn kompreneble oni havus aliajn problemojn, eble eĉ pli gravajn. Kvankam ekonomio ankaŭ havas diversajn ekstremaĵojn kaj ekstremojn en si mem, entute ĝi estus sufiĉe teda universitato, kaj ja ĉi tie temas pri la universitato ekstreme teda.
Ĝi povus esti Universitato Elektronika...
Kaj
ĝi ja estas tia, do ĉi-kaze tia nomo sonus iom kiel Universitato Universitata.
Ĝi povus esti Universitato Ekstaza (aŭ Universitato de Ekstazo)...
Kaj
ĉu ĝi ne estas tia? Kompreneble, ke ĝi estas iom tia. Ja enirante iun novan situacion korbatado plirapidiĝas. Ĉe la unuj koro batas pli rapide ol ĉe aliuloj. Oni ne povas ekskludi ekstremaĵoj: ĉiam troveblas iu kies pulso ne estas ŝanĝita je unu centono, kaj iu kiu preskaŭ suferos koratakon aŭ hemoragion.
Ĝi povus esti Universitato Eleganta (sed ĝi ne estus Universitato de Eleganteco – kial? tial)...
Tio signifas,
ĝi povus esti pli eleganta ol ĝi nun estas. Se io jam estas eleganta, ĉiam povas esti pli eleganta – tiele oni diras. Nu, kaj se io estas ekstreme, lime eleganta, ĉu ankaŭ tiam io povas esti pli eleganta? Kompreneble, ke jes, kondiĉe ke ni ŝanĝos kriteriojn de eleganteco. Dirante kaj verkante la veron, ni faras tion oftege kaj kutime kaj pro tio ni disputas kaj kverelas senfine... Jen tre interesaj problemoj kaj sendube meritas seriozan, zorgan kaj atentegan traktadon, kiel ajn malgravajn ili ŝajnus.
Ĝi povus esti Universitato Ekstravaganca (aŭ Universitato de Ekstravaganco)...
Eble
ĝi povus esti tia, sed mi vidas nenion ekstravagancan en la karaktero de tiu ĉi universitato. Do ĝi ne povas esti, ĉar ĝi tia ne estas. Kaj fondi universitaton ankaŭ ne estas ago ekstravaganca.
Ĝi povus esti Universitato Eksperimenta...
Eble
ĝi povus esti tia, sed mi ankaŭ vidas nenion eksperimentan en tiu ĉi entrepreno. Kio eksperimenta povas esti en fondado de universitato? Kompreneble, oni parolos pri eksperimenta programo, pri eksperimenta formo de prelegoj kaj lekcioj, pri eksperimentaj ekzamenoj kaj sistemo de notoj. Kaj tiel plu. Se oni volas, do oni parolu. Oni povas diri diversaĵojn, kvankam eraras tiu kiu asertas, ke oni povas diri ĉion. Bonŝance, oni ne povas diri ĉion. Oni ankaŭ ne povas verki kaj skribi ĉion. Ankaŭ bonŝance. Do jen du bonaj ŝancoj.
Ĝi povus esti Universitato Eliminanta...
Sendube jes.
Ĉar ĝi estos eliminanta. Jes. Ĝi tion faros.
Ĝi povus esti Universitato Ekstermanta...
Jes. Kvankam ne tute sendube kiam en kazo de eliminado. Kion kaj kiun ĝi estos ekstermanta: stultecon? studentoj? stultaj studentoj?

Ĝi povus esti Universitato Esenca...
Ooooo!

Ĝi povus esti Universitato Ekumena (aŭ Ekumenisma aŭ de Ekumenismo)...
Jes. Tamen ekstreme ekumena, ekstreme ekumenisma (do vere ekumena kaj ekumenisma) – kio konsistos en neniigado de ĉiuj diferencoj inter religioj (aŭ ideologioj), aŭ ilia egaligado... aŭ tuta ilia eliminado. Kiu religio (aŭ ideologio) povus akcepti konstaton, ke iu alia religio (aŭ ideologio) havas egalajn rajtojn kaj ĝiaj principoj, reguloj kaj veroj estas same bonaj kaj same gravajn kaj same obeendaj, konfesendaj kaj sekvendaj? Neniu.

Ĝi povus esti Universitato Embria...
Fakte ĝi estas universitato embria. Ja ĝi estas ĝuste kreata, do ĝi estas en la stato vere embria. Plej probable ĝi ĉiam estos en tia stato. Do ĝi povus esti Universitato Neotenia, sed bedaŭrinde
n estas la unua litero kaj ĝi tute ne kongruas.
Ĝi povus esti Universitato Eklektika...
Sed ĝi ne estos, kvankam mi ne neas, ke ioma dozo de eklektismo estas en UE... Ja aĵoj puraj stile simple ne ekzistas. Ne ekzistas ankaŭ pureco stila... Escepte se nur en iu kazo ekstrema... Ne, eĉ en la kazo ekstrema ne. Ĉar en tia kazo ni nur ekstreme proksimiĝas al la stato de pureco stila, sed neniam ĝin atingas. Pro tio, inter alie, ke neniu scipovus difini la purecon stilan – kio tio estas kaj en kio konsistas.

Ĝi povus esti Universitato Ekvilibra...
Nu, interesa propono. Ĉu ekstremo povas esti ekvilibra? Aŭ ĉu povas ekzisti ekvilibro ekstrema – la plej ekvilibra ekvilibro? Kaj rigardu atente la vorton
ekvilibro: ekviLIBRO...
Ĝi povus esti Universitato Ekologia (aŭ Universitato de Ekologio?)...
Povus. Sed nun
ĉio (aŭ preskaŭ ĉio) estas ekologia, kaj se ĉio tiam nenio. UE ne bezonas paperon – nu bone – sed ĝi bezonas multaj aliaj aĵoj, kaj se ĝi estu vere ekologia, ĝi devus tuj malfondiĝi, tute ne ekzisti.
Ĝi povus esti Universitato Endemia...
Jes. Jes. Mi pensas, ke tia universitato ne povus esti fondita kaj ne povus agi ie alie krom Liberlando. Nur
ĉi tie estas ĝustaj sojlo kaj kondiĉoj klimataj por disvolviĝo kaj kreskado de tia speco. Tamen oni devas memori, ke la kondiĉoj senĉese evoluas, ŝanĝas sin, do iam ankaŭ ie alie ekaperos universitatoj ekstremaj. Aŭ malaperos ĉi tiea, unika, ununura.
Ĝi povus esti Universitato Elementa (aŭ Universitato de Elementoj) aŭ Enkonduka...
Tio povas ŝajni antitezo. Ja problemoj, aĵoj, aferoj elementaj estas instruataj en lernejo elementa aŭ baza. Universitato estas la lasta etapo de penega vojo de edukado. Tiel oni premisas. Tamen la jena premiso ŝajnas rezulto de iu paradokso nevenkebla. La problemoj, aĵoj kaj aferoj plej simplaj estas plej malfacilaj, do tio devus surprizi neniun, ke ili aperas ĉefine (se edukado havas ian finon – tial UE donas neniujn diplomojn kaj titolojn). Ekzemple: tre baza kaj esencega demando pri naturo de silento kaj sono estas farata nur ĉe kursoj majstraj (se ĝi estas farata entute), neniam ĉe la unua leciono, kvankam ja tio devus esti la komenco de muzika edukado; kiel ni tamen postulu de kelkjarulo, ke li ekkomprenu la naturon de silento kaj de sono el tiu naskiĝanta? Same enkaze de verkado-skribado: ne estas facile diskuti kun la infano penege skribaĉanta la kriplan unuan literon pri la diferencoj inter lingvo parolada kaj skribata-verkata... kaj eble estus pli facile ol kun plenkreskulo?...


Por jam ne plilongigi la liston ĉi-supran, ni devas konstati, ke ĉiuj proponoj ĵus proponitaj kaj tiuj kiuj ne estos proponitaj, kreas la ekstremecon de tiu ĉi universitato; eble tiuj proponoj povus esti proponoj de fakultatoj, tamen ne estos. Ni povas do konkludi, ke ekstremeco superas ĉi-suprajn proponojn.
Aldonendas, ke studado ĉe UE estas ekstreme simpla. Neniuj identigiloj, neniuj ekzamenoj. Sufiĉas nur alkliki ĉi tien kaj vi jam studentiĝas. Poste sufiĉas elekti iun parton de tiuj du literoj U E (aŭ iun fakultaton) – poste elekti iun prelegon aŭ lekcion – jen ĉio... Nu – ne ĉio, ĉar ĉio estas en vindaĵoj, eĉ en utero... Kaj neniuj semestroj – do oni povas komenci kaj fini studadon en ajna momento.

ATENTO
Kara studento. Memoru! Vi estas en la situacio ekstreme malfacila: pri ĉio vi decidas mem. Se vi eksentos, ke sufiĉas, ke vi ne eltenos plu, simple malfermu la retumilon. Ekstreme malfacilaj situacioj havas ekstreme facilajn solvojn.