widowisko   rywalizacja
             show   competition         spektaklo   konkurado    zabawa/gra       medytacja
   game/fun        meditation
   ludo/amuzo        meditado