CHODZENIE       BIEGANIE
                  WALKING       RUNNING                     IRADO       KURADO


    LATANIE                     PŁYWANIE
    FLYING                      SWIMMING  
    FLUGADO                     NAĜADO